Cos cumparaturi
0 produse - 0.00 lei
 

Agenda Electricianului

 • Gradul de protectie ANTIEX -EX
 • Calculator sectiune cabluri
 • Codificatia cablurilor electrice
 • Alegerea canalului de cablu in functie de cabluri
 • Protectia la electrocutare - Utilizare mutlimetru
 • Protectia la electrocutare - Reactia in cazul electrocutarii
 • Protectia la electrocutare - Proiectarea aparatelor electrice
 • Protectia la electrocutare - practici de baza
 • Protectia la electrocutare - Drumul curentului
 • Protectia la electrocutare - Legea lui Ohm reconsiderare
 • Protectia la electrocutare - surse potentiale de pericol
 • Protectia la electrocutare -caracteristici
 • Curentul continuu - Rezistorul
 • Curentul continuu - Polaritatea caderilor de tensiune
 • Curentul continuu - Conexiunea unui circuit
 • Curentul continuu - Conductia ne liniara
 • Curentul continuu - Calcularea puterii
 • Curentul continuu - Puterea
 • Curentul continuu - Legea lui Ohm
 • Curentul alternativ - unde radio
 • Curentul alternativ - rezolvarea circuitelor simple
 • Curentul alternativ - amplitudine
 • Curentul alternativ - Forme de undă
 • Curentul alternativ - fazele
 • Curentul alternativ - definitie
 • Zone antiex
 • Energia eoliana
 • Becurile economice
 • Becurile LED
 • Cum reduci consumul de energie electrica in propria casa?
 • Arcul electric
 • Energia solara
 • Factorul de putere
 • Relee termice
 • Normativ pentru verificarea calităţii ÅŸi recepÅ£ia lucrărilor de instalaÅ£ii aferente construcÅ£iilor
 • Legarea la pământ
 • Transformatorul de curent
 • Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri
 • Codul de măsurare a energiei electrice
 • Normativ pentru proiectarea si executarea intalatiilor electrice interioare de curenti slabi
 • Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. SI 1500 V c.c.
 • Normativ privind alegerea izolatie , coordonarea izolatiei si protectie instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor
 • Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului
 • Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice
 • Gradul de protectie IP
 • Corpuri de iluminat
 • Simboluri electrice
 • Iluminat stradal principii
 • Notiuni de iluminat
 • Curentul alternativ - definitie

  Definiţie

  În primul capitol am luat în considerare doar curentul continuu, termen folosit în electricitate pentru a defini deplasarea electronilor într-o singură direcÅ£ie constantă ÅŸi/sau calitatea tensiunii de a deÅ£ine o singură polaritate. Curentul continuu este tipul de electricitate produsă de o baterie, de exemplu.

   

  Pe cât de folosit ÅŸi uÅŸor de înÅ£eles este curentul continuu, acesta nu este „tipul” de electricitate folosit în general. Unele surse electrice, precum generatoarele electro-mecanice rotative, produc tensiuni a căror polaritate alternează, inversându-se în acest caz polii pozitivi ÅŸi negativi între ei. Fie că vorbim de modificarea polarităţii unei tensiuni sau de modificarea direcÅ£iei de deplasare a electronilor înainte ÅŸi înapoi, acest gen de electricitatea poartă denumirea de curent alternativ.

  DeÅŸi simbolul bateriei este folosit pentru a reprezenta orice sursă de curent continuu, în cazul curentului alternativ, simbolul unei surse de energie îl reprezintă o linie sinusoidală într-un cerc, precum în figura de mai sus.

  Scop

  Ne putem întreba, pe bună dreptate, de ce ne-am bate capul ÅŸi cu acest tip de electricitate. Este adevărat că în unele cazuri, curentul alternativ nu prezintă niciun avantaj faţă de cel continuu. În aplicaÅ£iile în care curentul electric este folosit doar pentru a genera energie sub formă de căldură (reÅŸou, bec, etc.), polaritatea sau direcÅ£ia curentului este irelevantă atâta timp cât tensiunea ÅŸi curentul existente în circuit sunt suficiente pentru a disipa puterea necesară elementelor din circuit. TotuÅŸi, cu ajutorul curentului alternativ se pot construi generatoare electrice, motoare electrice ÅŸi sisteme de distribuÅ£ie a energiei electrice mult superioare din punct de vedere al eficienÅ£ei faţă de curentul continuu.

  Generarea curentului alternativ

   

  În cazul în care construim o maÅŸină ce roteÅŸte un câmp magnetic în jurul unui set de înfăşurări staÅ£ionare prin intermediul unui ax, vom constata producerea curentului alternativ pe înfăşurări pe măsură ce axul se roteÅŸte; principiul se bazează pe legea inducÅ£iei electromagnetice a lui Faraday. Acesta este ÅŸi principiul de bază a unui generator de curent alternativ, cunoscut ÅŸi sub numele de alternator.

  Putem observa că polaritatea tensiunii pe înfăşurare se inversează atunci când prin preajma acestea trece polul opus al magnetului. Conectată la o sursă, această inversare a polarităţii crează un curent invers (în direcÅ£ie opusă) prin circuit. Cu cât viteza de rotaÅ£ie a axului generatorului este mai mare, cu atât mai repede se roteÅŸte ÅŸi magnetul; rezultatul este o tensiune ÅŸi curent alternativ ce-ÅŸi modifică direcÅ£iile mult mai des în aceeaÅŸi perioadă de timp.

  Generarea curentului continuu

   

  DeÅŸi generatoarele de curent continuu funcÅ£ionează pe baza aceluiaÅŸi principiu al inducÅ£iei electromagnetice ca ÅŸi generatoarele de curent alternativ, construcÅ£ia acestora nu este aÅŸa de simplă. La un generator de curent continuu, înfăşurarea este montată pe ax, acolo unde la generatorul de curent alternativ se află magnetul permanent, iar contactul dintre înfăşurarea rotativă ÅŸi circuitul exterior se realizează cu ajutorul unor contacte staÅ£ionare de carbon, numite perii, ce vin în contact cu fâÅŸii de carbon aflate pe înfăşurare. Toate aceste elemente sunt necesare pentru schimbarea polarităţii de ieÅŸire spre circuitul exterior, pentru ca acesta „să vadă” o polaritate constantă (curent continuu):

  Generatorul de mai sus produce două pulsuri de tensiune la fiecare revoluÅ£ie a axului, ambele pulsuri având aceeaÅŸi direcÅ£ie (polaritate). Pentru ca un generator de curent continuu să producă o tensiune constantă ÅŸi nu o tensiune intermitentă, acesta trebuie echipat cu seturi multiple de înfăşurări pentru contactul cu periile. Diagrama de mai sus este prin urmare una simplificată.

  Problema ce se iveÅŸte în cazul închiderii ÅŸi deschiderii contactelor între înfăşurările rotative ÅŸi perii este dezvoltarea căldurii excesive ÅŸi a scânteilor, în special la viteze mari. Dacă mediul ambiant în care funcÅ£ionează generatorul prezintă vapori inflamabili sau explozivi, problema folosirii unui astfel de generator este ÅŸi mai gravă. Pe de altă parte, un generator de curent alternativ nu necesită perii ÅŸi comutatoare pentru funcÅ£ionarea sa, ÅŸi este prin urmare imun la astfel de probleme. Avantajele curentului alternativ faţă de cel continuu se regăsesc ÅŸi în cazul confecÅ£ionării motoarelor electrice.

  Transformatorul

   

  Un alt domeniu de aplicare al curentului continuu se bazează pe un efect al electromagnetismului cunoscut sub denumirea de inducÅ£ie mutuală: două sau mai multe înfăşurări plasate una în vecinătatea celeilalte, astfel încât câmpul magnetic variabil creat de o înfăşurare induce o tensiune electrică în cealaltă. Dacă avem două înfăşurări mutual inductive ÅŸi alimentăm una dintre ele în curent alternativ, cea de a doua înfăşurare va fi ÅŸi ea străbătută de curent alternativ. O astfel de utilizare a înfăşurătorilor dă naÅŸtere unui dispozitiv numit transformator:

  Transformatorul este utilizat în principal pentru ridicarea sau coborârea valorii tensiunii de la înfăşurarea alimentată la cea nealimentată. Prima înfăşurare, cea care este alimentată în curent alternativ, poartă denumirea de primar; cea de a doua înfăşurare, cea în care se induce un curent alternativ dinspre primar, poartă denumirea de secundar.

  Valoarea tensiunii induse în secundar este egală cu produsul dintre valoarea tensiunii din primar ÅŸi raportul dintre numărul de spire din secundar ÅŸi numărul de înfăşurări din primar:

   

  Analogie

   

  Această relaţie poate fi reprezentată printr-o analogie mecanică, folosind cuplul şi viteza pentru reprezentarea tensiunii şi respectiv a curentului.

  Dacă inversăm raportul numărului de spire dintre primar ÅŸi secundar, astfel încât primarul va avea mai puÅ£ine spire decât secundarul, atunci transformatorul va „ridica” tensiune de la nivelul existent în primar la un nivel mai mare în secundar.

  Reţele de distribuţie a energiei electrice

   

  Abilitatea transformatoarelor de a ridica tensiunea sau de a o coborî este extrem de utilă în proiectare reÅ£elelor de distribuÅ£ie a energiei electrice. Atunci când se transportă energie electrică pe distanÅ£e lungi, este mult mai eficient dacă aceasta se realizează la tensiuni înalte ÅŸi curenÅ£i mici (diametrul conductorilor este mai mic, prin urmare ÅŸi pierderile sunt mai mici), ÅŸi coborârea acesteia pentru utilizarea de către consumatori.

  Tehnologia proiectării transformatoarelor face posibilă existenÅ£a sistemelor de distribuÅ£ie. Fără capacitatea de ridicare ÅŸi coborâre a tensiuni, sistemele de distribuÅ£ie ar fi mult prea scumpe pentru a fi practice, decât poate, doar pe distanÅ£e scurte, de câÅ£iva kilometri.

  Observaţie

  Pe cât sunt de folositoare, transformatoarele funcÅ£ionează doar în curent alternativ, deoarece fenomenul de inducÅ£ie mutuală se bazează pe câmpuri magnetice variabile, iar curentul continuu nu poate produce decât câmpuri magnetice constante. Desigur, curentul continuu poate fi folosit sub formă de impulsuri prin înfăşurarea primară pentru crearea unui câmp magnetic variabil, dar acest curent pulsatoriu nu este foarte diferit până la urmă de curentul alternativ.

   

   Definitie co.pdf