Cos cumparaturi
0 produse - 0.00 lei
 

Agenda Electricianului

 • Gradul de protectie ANTIEX -EX
 • Calculator sectiune cabluri
 • Codificatia cablurilor electrice
 • Alegerea canalului de cablu in functie de cabluri
 • Protectia la electrocutare - Utilizare mutlimetru
 • Protectia la electrocutare - Reactia in cazul electrocutarii
 • Protectia la electrocutare - Proiectarea aparatelor electrice
 • Protectia la electrocutare - practici de baza
 • Protectia la electrocutare - Drumul curentului
 • Protectia la electrocutare - Legea lui Ohm reconsiderare
 • Protectia la electrocutare - surse potentiale de pericol
 • Protectia la electrocutare -caracteristici
 • Curentul continuu - Rezistorul
 • Curentul continuu - Polaritatea caderilor de tensiune
 • Curentul continuu - Conexiunea unui circuit
 • Curentul continuu - Conductia ne liniara
 • Curentul continuu - Calcularea puterii
 • Curentul continuu - Puterea
 • Curentul continuu - Legea lui Ohm
 • Curentul alternativ - unde radio
 • Curentul alternativ - rezolvarea circuitelor simple
 • Curentul alternativ - amplitudine
 • Curentul alternativ - Forme de undă
 • Curentul alternativ - fazele
 • Curentul alternativ - definitie
 • Zone antiex
 • Energia eoliana
 • Becurile economice
 • Becurile LED
 • Cum reduci consumul de energie electrica in propria casa?
 • Arcul electric
 • Energia solara
 • Factorul de putere
 • Relee termice
 • Normativ pentru verificarea calităţii ÅŸi recepÅ£ia lucrărilor de instalaÅ£ii aferente construcÅ£iilor
 • Legarea la pământ
 • Transformatorul de curent
 • Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri
 • Codul de măsurare a energiei electrice
 • Normativ pentru proiectarea si executarea intalatiilor electrice interioare de curenti slabi
 • Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. SI 1500 V c.c.
 • Normativ privind alegerea izolatie , coordonarea izolatiei si protectie instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor
 • Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului
 • Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice
 • Gradul de protectie IP
 • Corpuri de iluminat
 • Simboluri electrice
 • Iluminat stradal principii
 • Notiuni de iluminat
 • Codul de măsurare a energiei electrice

  Codul de măsurare a energiei electrice

    

   

  Cuprins:

   

  CAPITOLUL  I. Scop........................................................................................................................................................................... 3

  CAPITOLUL  II. Domeniu de aplicare..................................................................................................................................... 4

  CAPITOLUL  III. Documente de referinţă........................................................................................................................... 5

  CAPITOLUL  IV. DefiniÅ£ii ÅŸi abrevieri.................................................................................................................................... 5

  CAPITOLUL  V. Standardizare................................................................................................................................................. 8

  CAPITOLUL  VI. Categorii de puncte de măsurare...................................................................................................... 9

  CAPITOLUL  VII. Operatori de măsurare......................................................................................................................... 10

  CAPITOLUL  VIII. CerinÅ£e pentru sistemele de măsurare de categoria A................................................. 15

  SECŢIUNEA I. Cerinţe tehnice minime pentru contoare şi transformatoare de măsurare........................................ 15

  SECŢIUNEA a 2-a. Cerinţe tehnice minime pentru concentratoare.............................................................................. 17

  SECŢIUNEA a 3-a. Cerinţe de securitate............................................................................................................................ 17

  SECŢIUNEA a 4-a. Regimul de proprietate asupra componentelor sistemului de măsurare.................................... 18

  SECŢIUNEA a 5-a. Stabilirea punctelor de decontare şi efectuarea corecţiilor........................................................ 20

  SECŢIUNEA a 6-a. Contoare cu funcţii suplimentare...................................................................................................... 21

  SECŢIUNEA a 7-a. Sisteme de citire automată.................................................................................................................. 21

  CAPITOLUL  IX. CerinÅ£e pentru sistemele de măsurare de categoria B................................................... 23

  SECŢIUNEA 1. Cerinţe tehnice minime pentru contoare şi transformatoare de măsurare....................................... 23

  SECŢIUNEA a 2-a. Cerinţe tehnice minime pentru concentratoare.............................................................................. 25

  SECŢIUNEA a 3-a. Cerinţe de securitate............................................................................................................................ 26

  SECŢIUNEA a 4-a. Regimul de proprietate asupra componentelor sistemului de măsurare.................................... 27

  SECŢIUNEA a 5-a. Stabilirea punctelor de decontare şi efectuarea corecţiilor........................................................ 28

  SECŢIUNEA a 6-a. Contoare cu funcţii suplimentare...................................................................................................... 30

  SECŢIUNEA a 7-a. Sisteme de citire automată.................................................................................................................. 30

  SECŢIUNEA a 8-a. Sisteme de citire locală........................................................................................................................ 31

  CAPITOLUL  X. CerinÅ£e pentru sistemele de măsurare de categoriA C.................................................... 32

  SECŢIUNEA 1. Cerinţe tehnice minime pentru contoare, concentratoare şi transformatoare pentru măsurare.. 32

  SECŢIUNEA a 2-a. Cerinţe de securitate............................................................................................................................ 33

  SECŢIUNEA a 3-a. Regimul de proprietate asupra componentelor sistemului de măsurare.................................... 35

  SECŢIUNEA a 4-a. Stabilirea punctelor de decontare şi efectuarea corecţiilor........................................................ 35

  SECŢIUNEA a 5-a. Contoare cu funcţii suplimentare...................................................................................................... 36

  SECŢIUNEA a 6-a. Sisteme de citire automată.................................................................................................................. 36

  SECŢIUNEA a 7-a. Sisteme de citire locală........................................................................................................................ 37

  CAPITOLUL  XI. Contoare cu preplată............................................................................................................................ 38

  CAPITOLUL  XII. Servicii de sistem tehnologice........................................................................................................ 39

  CAPITOLUL  XIII. DispoziÅ£ii finale ÅŸi tranzitorii...................................................................................................... 40

  ANEXA 1. Documente de referinţă................................................................................................................................... 42

   

   

   

  CAPITOLUL  I 

  Scop

   

  Art. 1                    Prezentul Cod de măsurare a energiei electrice, denumit în continuare Cod, este o reglementare tehnică din cadrul legislaÅ£iei specifice sectorului energetic.

   

  Art. 2                    Codul stabileÅŸte obligativitatea ÅŸi principiile de măsurare a energiei electrice schimbate între instalaÅ£ii ale persoanelor juridice sau fizice ce desfăşoară activităţi de producere, transport, distribuÅ£ie, furnizare sau utilizare.

   

  Art. 3                    Regulile stabilite prin Cod se referă la:

  a)     Stabilirea punctelor de măsurare.

  b)     Măsurarea energiei electrice.

  c)      Definirea funcÅ£iilor Operatorilor de măsurare.

  d)     AchiziÅ£ionarea valorilor mărimilor specifice serviciilor de sistem tehnologice.

  e)     Asigurarea transparenÅ£ei privind activitatea de măsurare a energiei electrice.

  f)        Alinierea la practicile Uniunii Europene în acest domeniu.

   

  Art. 4                    Administratorul Codului este Autoritatea competentă. În această calitate, Autoritatea competentă urmăreÅŸte ÅŸi controlează aplicarea prevederilor Codului ÅŸi iniÅ£iază actualizarea Codului ori de câte ori este necesar.

   

   

   

   

  CAPITOLUL  II 

  Domeniu de aplicare

   

  Art. 5                    (1)  Codul de măsurare se aplică pentru toate punctele de măsurare prin care se vehiculează energie electrică.

  (2) Punctele de măsurare destinate balanţelor şi decontărilor interne ale agenţilor economici nu fac obiectul prezentului Cod.

   

  Art. 6                    Codul se aplică obligatoriu ÅŸi nediscriminatoriu producătorilor, Operatorului de transport, Operatorilor de distribuÅ£ie, Operatorilor de măsurare, furnizorilor ÅŸi consumatorilor de energie electrică.

   

  Art. 7                    Codul stabileÅŸte reguli de măsurare pentru:

  a)     Măsurarea energiei electrice schimbate între producătorii de energie electrică ÅŸi reÅ£elele electrice de transport ÅŸi distribuÅ£ie.

  b)     Măsurarea energiei electrice, în punctele de schimb dintre reÅ£eaua de transport ÅŸi reÅ£elele de distribuÅ£ie.

  c)      Măsurarea energiei electrice în punctele de schimb dintre reÅ£elele de distribuÅ£ie.

  d)     Măsurarea energiei electrice vehiculate pe liniile de interconexiune a sistemului electroenergetic naÅ£ional cu sisteme electroenergetice vecine, în staÅ£iile electrice de pe teritoriul României.

  e)     Măsurarea energiei electrice furnizate consumatorilor finali, persoane fizice sau juridice.

  f)        Măsurarea valorilor mărimilor specifice serviciilor de sistem tehnologice asigurate de către furnizorii acestora.

   

  Art. 8                    Metodele, regulile ÅŸi criteriile de stabilire a consumurilor de energie electrică pentru consumatorii care nu dispun de contoare (grupuri de măsurare) nu fac obiectul prezentului Cod.

   

  Art. 9                    CerinÅ£ele tehnice necesar a fi îndeplinite pentru certificarea metrologică a echipamentelor de măsurare, precum ÅŸi metodele de verificare metrologică, nu fac obiectul prezentului Cod.

   

  Art. 10               În cazul schimbului transfrontalier de energie electrică, suplimentar faţă de prevederile prezentului Cod, se pot negocia  cu partenerii reguli de măsurare specifice.

   

   

   

  CAPITOLUL  III 

  Documente de referinţă

   

  Art. 11               Principalele standarde ÅŸi reglementări conexe sunt prezentate în Anexa 1. Pentru toate documentele se consideră ultima versiune.

   

   

   

  CAPITOLUL  IV

  Definiţii şi abrevieri

   

  Art. 12               Termenii utilizaÅ£i în prezentul Cod au semnificaÅ£ia din tabelul următor:

   

  Autoritate competentă

  Autoritatea NaÅ£ională de Reglementare în domeniul Energiei

  Activitate de măsurare

  Ansamblu de actiuni (măsurarea propriu-zisă, achiziţionare date, gestionare bază de date şi furnizare informaţii) desfăşurate de catre un Operator de măsurare

  Capacitate nominală a unui circuit

  Putere  aparentă ce poate fi vehiculată printr-un circuit pe durată nelimitată, în condiÅ£ii nominale de funcÅ£ionare

  Concentrator

  Echipament ce asigură achiziţionarea, integrarea şi/sau efectuarea de prelucrări primare şi de memorare a datelor de la mai multe contoare de energie electrică şi transmiterea acestora si a rezultatelor intermediare la un punct de centralizare

  Contor de energie electrică

  Aparat electric destinat măsurării cantităţii de energie electrică ce parcurge un circuit

  Contor cu funcţii suplimentare

  Contor de energie electrică care poate măsura şi alte mărimi sau care poate asigura utilizatorilor servicii suplimentare

  Contor cu preplată

  Contor de energie electrică prevăzut cu un sistem de înregistrare ÅŸi gestionare a sumelor plătite în avans pentru energia electrică

  Contor de decontare

  Contor de energie electrică pe baza căruia se efectuează decontarea energiei electrice

  Contor cu corecţii de pierderi

  Contor de energie electrică care poate estima pierderile de energie electrică între punctul de măsurare ÅŸi un alt punct definit de către utilizator

  Contor martor

  Contor de energie electrică montat astfel încât să măsoare aceleaÅŸi mărimi cu contorul de decontare, pentru verificarea  corectitudinii înregistrărilor contorului de decontare

  Curbă de sarcină inregistrata

  Succesiune de valori ale puterii electrice medii înregistrate pe perioade de timp consecutive ÅŸi egale

  Grup de măsurare a energiei electrice

  Ansamblu format din transformatoarele de măsurare şi contorul de energie electrică aferent acestora

  Loc de consum

  Amplasament al instalaţiilor de utilizare ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor săi, unde se consumă energie electrică furnizată prin una sau mai multe instalaţii de alimentare. Un consumator poate avea mai multe locuri de consum

  Operator de distribuţie a energiei electrice

  Entitate operaÅ£ională care deÅ£ine, exploatează, întreÅ£ine, modernizează ÅŸi dezvoltă reÅ£eaua electrică de distribuÅ£ie

  Operator de măsurare a energiei electrice

  Agent economic care administrează şi operează un sistem de măsurare a energiei electrice

  Operator de furnizare implicit

  Operator de distributie ce detine si licenta de furnizare pe teritoriul pe care realizeaza activitatea de distributie

  Profil de consum standard

  Curbă de sarcină prestabilită pe categorii de consumatori şi intervale de timp caracteristice

  Punct central

  Punct de plasare a sistemului de citire automată în care se realizează funcÅ£iile de achiziÅ£ionare ÅŸi prelucrare a datelor ÅŸi de gestionare a bazei de date achizitionate

  Punct de decontare

  Punct al unei reţele electrice stabilit prin convenţie sau prin reglementări pentru decontarea energiei electrice

  Punct de delimitare

  Punct al unei reţele electrice care delimitează patrimonial instalaţiile electrice

  Punct de măsurare

  Punct al unei reţele electrice unde se măsoară energia electrică

  Punct de schimb

  Punct al unei reÅ£ele electrice stabilit prin convenÅ£ie sau prin reglementări pentru schimbul de energie electrică între parteneri

  Putere maximă de lungă durată

  Cea mai mare putere medie (cu înregistrare orară sau pe 15 minute consecutive), identificată într-un interval de timp convenit

  Servicii de sistem tehnologice

  Servicii asigurate de regulă de către producătorii de energie electrică, la cererea Operatorului de sistem, pentru menÅ£inerea nivelului de siguranţă în funcÅ£ionare a sistemului energetic, precum ÅŸi a calităţii energiei transportate la parametrii ceruÅ£i de normativele în vigoare

  Sfert de oră bloc

  Interval de 15 minute care începe la oră fixă, la o oră ÅŸi 15 minute, la o oră ÅŸi 30 minute sau la o oră ÅŸi 45 minute

  Sfert de oră alunecător

  Interval de 15 minute care începe la fiecare minut din oră

  Sistem de citire automată a contoarelor

  Ansamblu de echipamente ce asigura achiziÅ£ionarea automată a datelor din contoare ÅŸi/sau concentratoare ÅŸi stocarea acestora într-o bază de date

  Sistem de măsurare a energiei electrice

  Ansamblu de echipamente care asigură suportul pentru activitatea de măsurare a energiei electrice

  Sistem electroenergetic naţional (SEN)

  Ansamblu al instalaţiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul ţării, prin care se realizează producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice

  Sector al energiei electrice ÅŸi termice (SEET)

  Ansamblu al agenţilor economici, al activităţilor şi instalaţiilor aferente de producere, transport, dispecerizare, distribuţie şi furnizare a energiei electrice şi termice, inclusiv importul şi exportul energiei electrice, precum şi schimbul de energie electrică cu sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine

  Totalizator

  Caz particular de concentrator, la care comunicarea cu contoarele se face pe bază de impulsuri electrice generate de contoare, corespunzătoare energiei electrice înregistrate

  Terminal portabil

  Echipament portabil de calcul utilizat pentru programarea contoarelor sau concentratoarelor şi/sau citirea locală a datelor

   

  Art. 13               Abrevierile utilizate în prezentul Cod au semnificaÅ£ia din tabelul următor:

   

  ANRE

  Autoritatea NaÅ£ională de Reglementare în domeniul Energiei

  BRML

  Biroul Român de Metrologie Legală

  CEI

  Comisia Electrotehnică Internaţională

  DLMS

  Device Language Message Specification (Specificaţie pentru mesaje limbaj maşină)

  EN

  Standard (normă)  european(ă)

  HG

  Hotărâre a Guvernului României

  NTM

  Normă tehnică de metrologie

  OUG

  Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului

  PE

  Prescripţie energetică

  SR

  Standard român

   

   

   

  CAPITOLUL  V

  Standardizare

   

  Art. 14               CerinÅ£ele tehnice pentru sistemele de măsurare a energiei electrice sunt conforme cu standardele CEI.

   

  Art. 15               (1) Pentru transformatoare de măsurare, contoare, totalizatoare ÅŸi concentratoare trebuie să se deÅ£ină aprobare de model din partea BRML ÅŸi acestea trebuie să fie verificate metrologic conform legislaÅ£iei metrologice în vigoare. (2) Pentru concentratoare, cerinta de la alineatul (1) se va aplica din momentul emiterii de catre BRML de aprobări de model pentru aceste echipamente;

  (3) ExcepÅ£ie de la alineatul (1) fac concentratoarele utilizate exclusiv pentru comunicare, în cazul în care datele transmise pot fi regăsite integral în contoare.

   

   

  CAPITOLUL  VI

  Categorii de puncte de măsurare

   

  Art. 16               Prezentul Cod stabileÅŸte cerinÅ£e distincte pentru următoarele trei categorii de puncte de măsurare a energiei electrice :

  a)     Puncte de măsurare de categoria A: cele utilizate pentru măsurarea energiei electrice vehiculate pe circuite cu putere nominală mai mare decât 100 MVA între reÅ£eaua de transport, reÅ£elele de distribuÅ£ie ÅŸi unităţile de producere a energiei electrice. În această categorie se includ ÅŸi punctele de măsurare aferente circuitelor pentru alimentarea locurilor de consum de energie electrică cu consum anual mai mare decât 100 GWh.

  b)     Puncte de măsurare de categoria B: cele utilizate pentru măsurarea energiei electrice vehiculate pe circuite cu putere  nominală mai mică decât 100 MVA între reÅ£eaua de transport, reÅ£elele de distribuÅ£ie ÅŸi unităţile de producere a energiei electrice. În această categorie se includ ÅŸi punctele de măsurare aferente circuitelor pentru alimentarea locurilor de consum de energie electrică cu consum anual între 200 MWh ÅŸi 100 GWh.

  c)      Puncte de măsurare de categoria C: cele utilizate pentru măsurarea energiei electrice vehiculate pe circuitele care alimentează locuri de consum de energie electrică cu consum anual sub 200 MWh.

   

  Art. 17               Încadrarea punctelor de măsurare aferente locurilor de consum în una din categorii se face considerând:

  a)     energia electrică consumată în ultimele 12 luni, pentru locurile de consum existente;

  b)     energia electrică anuală contractată, pentru locurile de consum noi.

   

  Art. 18               Trecerea în altă categorie de punct de măsurare pentru locurile de consum se face prin grija Operatorului de masurare, atunci când consumul de energie electrică pentru ultimele 12 luni se abate de la valorile menÅ£ionate la Art. 16 cu +10%, respectiv  cu  –30%.

   

  Art. 19               În cazul locurilor de consum alimentate prin mai multe circuite, încadrarea în categorii se realizează pe baza energiei totale achiziÅ£ionate.

   

   

   

  CAPITOLUL  VII

  Operatori de măsurare

   

  Art. 20               (1) Autoritatea competenta desemnează prin prezentul Cod sau prin reglementari distincte, pentru fiecare categorie de puncte de măsurare, unul sau mai mulÅ£i Operatori de măsurare.

  (2) Operatori de măsurare pot fi agenţi economici titulari de licente pentru activităţi de producere, transport, distribuţie sau furnizare de energie electrica, sau, cu acceptul furnizorului, consumatori industriali care se angajeaza sa respecte prevederile prezentului Cod.

   

  Art. 21               Operatorul de măsurare răspunde de administrarea ÅŸi operarea sistemelor de măsurare a energiei electrice aferente punctelor de măsurare pentru care a fost desemnat.

   

  Art. 22               Operatorul de măsurare face cunoscute, la cerere, datele măsurate sau prelucrate, după caz,  următoarelor entităţi indreptăţite prin relaÅ£ii contractuale să aibă acces la acestea:

  a)     Operatorul comercial.

  b)     Operatorul de sistem.

  c)      Partenerii pentru fiecare punct de schimb.

  d)     AlÅ£i Operatori de măsurare, stabiliti prin relatii contractuale.

   

  Art. 23               (1) Pentru corecta administrare a sistemului de măsurare, Operatorul de măsurare este obligat să întocmească procedurile indicate în prezentul Cod.

  (2) În cazul în care pentru administrarea corectă a sistemului de măsurare a energiei electrice Operatorul de măsurare emite ÅŸi alte proceduri decât cele indicate si care au impact asupra relatiilor contractuale, acestea vor trebui avizate de către Autoritatea competentă.

   

  Art. 24               Operatorul de măsurare are obligaÅ£ia de a pune la dispoziÅ£ia partenerilor de schimb sau a altor entităţi cărora le furnizează informaÅ£ii toate procedurile utilizate pentru administrarea sistemului de măsurare a energiei electrice.

   

  Art. 25               Pentru dezvoltarea ÅŸi operarea corectă a sistemului de măsurare a energiei electrice, Operatorul de măsurare are următoarele atribuÅ£ii generale:

  a)     Să asigure proiectarea sistemului de măsurare.

  b)     Să asigure instalarea sistemului de măsurare sau a unor părÅ£i din acesta, după caz.

  c)      Să testeze ÅŸi să asigure mentenanÅ£a sistemului de măsurare.

  d)     Să pună în funcÅ£iune sistemul de măsurare, inclusiv în urma unor incidente.

   

  Art. 26               (1) În operarea sistemelor de măsurare, Operatorii de măsurare a energiei electrice îndeplinesc următoarele funcÅ£ii de bază:

  a)     Măsurarea energiei electrice ÅŸi a mărimilor specifice pentru determinarea serviciilor de sistem tehnologice.

  b)     AchiziÅ£ionarea valorilor mărimilor măsurate.

  c)      Gestionarea bazei de date aferente mărimilor măsurate.

  d)     Furnizarea de informaÅ£ii către entităţile autorizate.

  (2) Îndeplinirea acestor funcÅ£ii se face cu respectarea prevederilor acestui Cod ÅŸi a procedurilor aferente.

   

  Art. 27               Pentru îndeplinirea funcÅ£iei de măsurare a energiei electrice ÅŸi a mărimilor specifice pentru determinarea serviciilor de sistem tehnologice, Operatorul de măsurare are următoarele atribuÅ£ii specifice:

  a)     Să asigure dotarea cu echipamente de măsurare, conform prevederilor prezentului Cod,  în toate punctele de măsurare aflate în responsabilitatea sa.

  b)     Să asigure configurarea, instalarea, testarea ÅŸi operarea grupurilor de măsurare în conformitate cu prevederile prezentului Cod ÅŸi a procedurilor derivate.

  c)      Să asigure măsurarea tuturor mărimilor necesare, funcÅ£ie de tipul punctelor de măsurare aflate în responsabilitatea sa.

  d)     Să asigure funcÅ£ionarea sistemului de măsurare în clasa de exactitate indicată pentru categoria pentru care a fost conceput.

  e)     Să asigure respectarea cerinÅ£elor de securitate, aÅŸa cum sunt ele definite pentru fiecare tip de punct de măsurare.

  f)        Să permită accesul partenerilor de schimb la informaÅ£iile din contoare, totalizatoare sau concentratoare.

  g)     Să asigure accesul partenerilor de schimb la echipamentele de măsurare pe care le operează, pentru citire la faÅ£a locului, verificare a schemei de conectare, sigilare ÅŸi montare de contoare martor.

  h)      Accesul va fi asigurat în conformitate cu normele proprii ale deÅ£inătorului instalaÅ£iei în care se montează echipamentele de măsurare.

  i)        Să elaboreze ÅŸi să aplice procedurile de testare a echipamentelor din sistemul de măsurare.

  j)        Să elaboreze ÅŸi să aplice procedura de determinare a corecÅ£iilor în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare, cu avizul Autoritatii competente.

  k)      Să elaboreze ÅŸi să aplice procedura de determinarea a energiei electrice schimbate cu partenerii externi, cu avizul Autoritatii competente.

  l)        Să elaboreze ÅŸi să aplice procedura prin care se vor stabili mărimile de proces adiÅ£ionale ce trebuie achiziÅ£ionate pentru calculul serviciilor tehnologice de sistem furnizate de producători.

  m)   Să asigure în cel mai scurt timp repunerea în funcÅ£iune sau înlocuirea  echipamentului de măsurare pentru care s-a înregistrat un incident.

   

  Art. 28               Pentru îndeplinirea funcÅ£iei de achiziÅ£ionare a mărimilor măsurate, Operatorul de măsurare are următoarele atribuÅ£ii specifice:

  a)     Să asigure achiziÅ£ionarea datelor din contoare, totalizatoare sau concentratoare, în conformitate cu prevederile prezentului Cod.

  b)     Să-ÅŸi asigure accesul preferenÅ£ial la datele din contoare, totalizatoare sau concentratoare faţă de cel al partenerilor de schimb.

  c)      Să elaboreze ÅŸi să aplice proceduri de detectare a datelor pierdute sau citite incorect.

  d)     Pentru sistemele de citire automată, să definească ÅŸi să aplice proceduri de rezervă pentru citirea datelor în cazul unor defecÅ£iuni ale acestor sisteme sau pe liniile de comunicare.

  e)     Să elaboreze ÅŸi să aplice proceduri privind accesul la datele achiziÅ£ionate a entităţilor autorizate, cu avizul Autoritatii competente.

  f)        Să elaboreze ÅŸi să aplice proceduri de securizare pentru a împiedica accesul neautorizat la datele achiziÅ£ionate.

   

  Art. 29               Pentru îndeplinirea funcÅ£iei de gestionare a bazei de date aferente mărimilor măsurate, Operatorul de măsurare are următoarele atribuÅ£ii specifice:

  a)     Să asigure colectarea tuturor datelor din contoare, totalizatoare sau centralizatoare în punctul central.

  b)     Să elaboreze ÅŸi să aplice proceduri de validare a datelor citite din contoare, totalizatoare sau concentratoare.

  c)      Să elaboreze ÅŸi să aplice proceduri pentru înlocuirea datelor citite incorect sau pierdute.

  d)     Să elaboreze ÅŸi să aplice proceduri pentru testarea corectitudinii prelucrărilor datelor primare si pentru prelucrarea datelor primare colectate în vederea furnizării de informaÅ£ii către entităţile autorizate.

  e)     Să păstreze baza de date cu citirile contoarelor, totalizatoarelor sau concentratoarelor pentru o perioadă cel puÅ£in egală cu cea indicată în prezentul Cod.

  f)        Să asigure securitatea ÅŸi confidenÅ£ialitatea datelor primare ÅŸi a rezultatelor obÅ£inute în urma prelucrării lor.

  g)     Să creeze ÅŸi să actualizeze continuu baza de date despre echipamentele de măsurare utilizate, care să conÅ£ină cel puÅ£in următoarele date: tipul constructiv, valorile nominale, anul de fabricaÅ£ie, numărul aprobării de model BRML, data ÅŸi rezultatele verificărilor metrologice, data programării ÅŸi programul utilizat pentru echipamentele numerice. Baza de date se păstrează pe toată durata de viaţă a echipamentelor. Documentele metrologice trebuie păstrate ÅŸi pe suport de hârtie, în original pentru echipamentele proprii ÅŸi copii pentru echipamentele din sistemul de măsurare, care aparÅ£in terÅ£ilor.

   

  Art. 30               Pentru îndeplinirea funcÅ£iei de furnizare a informaÅ£iilor către entităţile autorizate, Operatorul de măsurare are următoarele atribuÅ£ii specifice:

  a)     Să definească ÅŸi să aplice proceduri privind furnizarea de informaÅ£ii către entităţile autorizate conform Art. 22.

  b)     Să furnizeze entităţilor autorizate conform prezentului Cod informaÅ£iile necesare, în baza unor acorduri / contracte bilaterale.

  c)      Să asigure ca partenerii de schimb să aibă acces numai la datele primare sau prelucrate aferente punctelor de schimb unde se face tranzactia.

  d)     Să asigure ca alÅ£i Operatori de măsurare să aibă acces numai la datele primare sau prelucrate aferente punctelor de măsurare aflate în responsabilitatea lor.

   

  Art. 31               Operatorii de măsurare pot să cesioneze parÅ£ial către terÅ£i atribuÅ£ii specifice funcÅ£iei de măsurare a energiei electrice ÅŸi a mărimilor specifice pentru determinarea serviciilor de sistem tehnologice sau să utilizeze serviciile altor Operatori de măsurare, toate responsabilităţile rămânând în sarcina Operatorilor de măsurare desemnaÅ£i.

   

  Art. 32               Operatorul de măsurare nu este obligat să asigure echipamentul ÅŸi suportul de comunicare necesar accesului entităţilor autorizate la datele din sistemul de măsurare, altele decât cele din punctele în care sunt montate componente ale sistemului de măsurare.

   

   

   

   

   

   

  CAPITOLUL  VIII

  Cerinţe pentru sistemele de măsurare de categoria A

   

  SECÅ¢IUNEA 1

  Cerinţe tehnice minime pentru contoare şi transformatoare de măsurare

   

  Art. 33               Se utilizează exclusiv contoare electronice.

   

  Art. 34               Se utilizează contoare cu clasa de exactitate 0,2S pentru energia activă ÅŸi 1 pentru energia reactivă.

   

  Art. 35               Se utilizează transformatoare de curent ale căror înfăşurări pentru măsurare au clasa de exactitate 0,2S.

   

  Art. 36               Se utilizează transformatoare de tensiune ale căror înfăşurări pentru măsurare au clasa de exactitate 0,2.

   

  Art. 37               Înfăşurările secundare ale transformatoarelor de curent ÅŸi tensiune pentru măsurare, la care se conectează contoarele, inclusiv cele martor, nu se utilizează pentru alimentarea altor aparate.

   

  Art. 38               (1) Contoarele sau ansamblurile formate din contoare ÅŸi concentratoare trebuie să înregistreze indecÅŸii la fiecare oră ÅŸi să îi transmită Operatorului de măsurare.

  (2) Suportul de comunicare trebuie să permită transmiterea orară a indecşilor.

  (3) Se recomandă si inregistrarea indecşilor la intervale de 15 minute sau mai mici.

   

  Art. 39               Pentru punctele de măsurare utilizate pentru locuri de consum, contoarele sau ansamblurile formate din contoare ÅŸi concentratoare trebuie să înregistreze puterea maximă de lungă durată, cu respectarea următoarelor cerinÅ£e:

  a)     Contoarele înregistrează indecÅŸi pe fiecare sfert de oră bloc.

  b)     Se admite utilizarea integrării puterii maxime pe sfert de oră alunecător în condiÅ£iile prevăzute de contractul – cadru de furnizare a energiei electrice.

   

  Art. 40               Contoarele sau concentratoarele trebuie să memoreze, fără ca exactitatea lor de măsurare să fie afectată, valorile înregistrate timp de cel puÅ£in 45 de zile.

   

  Art. 41               Citirea contorului, local ÅŸi de la distanţă, nu trebuie să fie condiÅ£ionată de prezenÅ£a tensiunii de măsurat.

   

  Art. 42               În funcÅ£ie de numărul de sensuri ÅŸi de tipul energiei vehiculate (activă sau reactivă), se utilizează contoare cu posibilităţi de înregistrare în unul sau în ambele sensuri ÅŸi pentru una sau pentru ambele tipuri de energie.

   

  Art. 43               Ceasurile interne ale echipamentelor verificate metrologic care stochează indecÅŸi trebuie să fie capabile să se sincronizeze pe baza unui semnal de sincronizare extern.

   

  Art. 44               Măsurarea se face folosind tensiunile ÅŸi curenÅ£ii de pe toate cele trei faze.

   

  Art. 45               SecÅ£iunea ÅŸi lungimea circuitelor care asigură legătura dintre transformatoarele de tensiune pentru măsurare ÅŸi contoare trebuie astfel alese încât căderile de tensiune pe aceste circuite să nu fie mai mari de 0,05 V.

   

  Art. 46               Caracteristicile tehnice de bază ale contoarelor trebuie să corespundă prevederilor CEI 60687 pentru contoarele de energie activă ÅŸi respectiv CEI 61268 pentru contoarele de energie reactivă.

   

  Art. 47               Caracteristicile tehnice ale transformatoarelor de curent trebuie să corespundă CEI 60044-1.

   

  Art. 48               Caracteristicile tehnice ale transformatoarelor de tensiune trebuie să corespundă CEI 60186 ÅŸi CEI 60044‑2.

   

  SECÅ¢IUNEA a 2-a

   CerinÅ£e tehnice minime pentru concentratoare

   

  Art. 49               Concentratoarele primesc informaÅ£ia de la contoare sub formă numerică.

   

  Art. 50               Utilizarea totalizatoarelor de impulsuri nu este permisă.

   

  Art. 51               Valoarea energiei înregistrate de contoarele legate la un concentrator, trebuie să se regăsească în concentrator, cu o abatere ce nu depăşeÅŸte diferenÅ£a datorată intervalului dintre două citiri prin interfaÅ£a serială.

   

  Art. 52               Concentratorul trebuie să asigure detectarea defectării căii de comunicaÅ£ie cu contoarele ÅŸi semnalizarea acesteia la un nivel care să permită luarea măsurilor care se impun.

   

  Art. 53               Pentru punctele de măsurare prin care energia se poate vehicula în ambele sensuri, sistemul format din contoare ÅŸi concentrator trebuie să fie capabil să înregistreze distinct cantităţile schimbate în fiecare sens.

   

  SECÅ¢IUNEA a 3-a

  Cerinţe de securitate

   

  Art. 54               Contorul de energie electrică trebuie prevăzut cu trei sigilii ÅŸi anume:

  a)     sigiliul metrologic;

  b)     sigiliul capacului de borne;

  c)      sigiliul fizic ce împiedică schimbarea parametrilor contorului.

   

  Art. 55               Concentratoarele verificate metrologic trebuie prevăzute cu un sigiliu pentru capacul de borne ÅŸi un sigiliu fizic ce împiedică schimbarea parametrilor.

   

  Art. 56               Contoarele ÅŸi concentratoarele se sigilează de către Operatorul de măsurare ÅŸi de toate părÅ£ile implicate în tranzactionarea energiei electrice.

   

  Art. 57               Se interzice configurarea sau parametrizarea de la distanţă a contoarelor ÅŸi a concentratoarelor.

   

  Art. 58               Configurarea sau parametrizarea contoarelor ÅŸi a concentratoarelor se poate realiza numai local de către Operatorul de măsurare, după ruperea sigiliului fizic ÅŸi utilizarea parolei de acces, în prezenÅ£a părÅ£ilor implicate.

   

  Art. 59               La configurarea sau parametrizarea contoarelor ÅŸi a concentratoarelor trebuie să se întocmească un proces verbal semnat de către operatorul de măsurare ÅŸi de toate părÅ£ile implicate în tranzactionare.

   

  Art. 60               Circuitele aferente transformatoarelor de măsurare destinate măsurării energiei trebuie securizate prin conexiuni efectuate în ÅŸiruri de cleme ÅŸi în cutii de borne sigilate.

   

  Art. 61               Operatorul de măsurare împreună cu partenerii de tranzactie pot stabili de comun acord măsuri suplimentare de sigilare pentru grupurile de măsurare sau pentru concentratoare.

   

  Art. 62               Datele înregistrate la punctul central trebuie securizate prin parole software de către Operatorul de măsurare.

   

  Art. 63               Este obligatorie inspectarea contoarelor ÅŸi a concentratoarelor de către Operatorul de măsurare ÅŸi efectuarea unei citiri locale cel puÅ£in o dată pe an.

   

  SECÅ¢IUNEA a 4-a

  Regimul de proprietate asupra componentelor sistemului de măsurare

   

  Art. 64               Operatorul de măsurare a energiei electrice vehiculată prin puncte de măsurare de categoria A este unic.

   

  Art. 65               Contoarele ÅŸi concentratoarele sunt, de regulă, proprietatea Operatorului de măsurare. ExcepÅ£iile de la paragraful precedent sunt permise în condiÅ£iile aplicării Art. 31.

   

  Art. 66               Transformatoarele de măsurare sunt proprietatea deÅ£inătorului instalaÅ£iei din care fac parte sau proprietatea Operatorului de masurare.

   

  Art. 67               Sistemul de citire automată este proprietatea Operatorului de măsurare. Operatorul de măsurare închiriază sau are în proprietate căile de comunicaÅ£ie aferente. Operatorul de transport, Operatorii de distribuÅ£ie, producătorii ÅŸi consumatorii trebuie să pună la dispoziÅ£ia Operatorului de măsurare spaÅ£iile necesare pentru instalarea contoarelor, concentratoarelor ÅŸi echipamentelor de comunicaÅ£ie ÅŸi să asigure accesul la circuitele secundare pentru conectarea acestora.

   

  Art. 68               Oricare partener de tranzactie are dreptul să-ÅŸi monteze propriile contoare martor. Aceste contoare trebuie să  aibă acelaÅŸi număr de faze ÅŸi cel puÅ£in aceeaÅŸi clasă de exactitate ca ÅŸi contoarele de decontare. Partenerul de tranzactie care montează un contor martor trebuie să asigure accesul Operatorului de măsurare la citirea acestuia.

   

  Art. 69               Pentru schimburile de energie efectuate pe linii electrice, contoarele martor se pot monta în capătul celălalt al liniei.

   

  Art. 70               Proprietarul echipamentelor de măsurare este obligat să îndeplinească toate cerinÅ£ele prevăzute de legislaÅ£ia metrologică referitoare la acestea. Contoarele ÅŸi concentratoarele se verifică la termene cel mult egale cu cele prevăzute în reglementările metrologice, în laboratoare autorizate de BRML.

   

  Art. 71               La cererea oricărei părÅ£i implicate se pot efectua verificări suplimentare, conform prevederilor contractuale.

   

  Art. 72               Proprietarul transformatoarelor de curent pentru măsurare este obligat să urmărească încadrarea curentului corespunzător puterii maxime de lungă durată, înregistrată pe o perioadă de 12 luni, în limita 20÷100% din curentul nominal al acestor transformatoare ÅŸi să ia măsuri de înlocuire a echipamentului în cazul în care această condiÅ£ie nu este satisfăcută.

   

  Art. 73               În condiÅ£iile Art. 72 pentru a nu diminua capacitatea de transport a instalaÅ£iilor electroenergetice, se recomandă utilizarea transformatoarelor de curent cu raport de transformare pentru măsurare mai mic decât cel pentru protecÅ£ie.     

   

  SECÅ¢IUNEA a 5-a

  Stabilirea punctelor de decontare şi efectuarea corecţiilor

   

  Art. 74               Măsurarea energiei electrice se realizează în următoarele puncte de decontare:

  a)     Pentru generatoarele racordate bloc generator-transformator, pe partea de înaltă tensiune a transformatorului;

  b)     Pentru generatoarele racordate bloc generator-transformator-linie electrică, pe partea de înaltă tensiune a transformatorului;

  c)      Pentru generatoarele racordate direct la bare de distribuÅ£ie, la racordul generatorului;

  d)     Pentru centrale hidroelectrice cu generatoare racordate radial, pe linia de evacuare - numai cu acordul ambelor părÅ£i implicate în tranzactie;

  e)     Pentru energia electrică preluată de la barele centralei pentru consumurile proprii tehnologice, pe partea de înaltă tensiune a transformatorului coborâtor;

  f)        Pentru conexiunile între reÅ£eaua de transport ÅŸi cea de distribuÅ£ie, pe partea de 110 kV a unităţii de transformare;

  g)     Pentru instalaÅ£iile de compensare racordate la 110 kV, pe racordul respectiv;

  h)      Pentru consumatori, în punctele de delimitare a instalaÅ£iilor consumatorului faţă de reÅ£eaua la care este racordat;

  i)        Măsurarea energiei electrice la staÅ£iile de graniţă, pe liniile de interconexiune ÅŸi determinarea energiei electrice schimbate la punctul de graniţă se realizează în conformitate cu procedurile convenite cu partenerul extern;

  j)        Pentru energia electrică vehiculată prin reÅ£eaua de 110 kV între Operatorii de distribuÅ£ie, pe liniile de legătură între aceÅŸtia, în capătul din care majoritar se injectează energie.

   

  Art. 75               În cazul în care măsurarea energiei electrice nu se poate realiza în punctul de decontare conform articolului precedent, măsurarea se efectuează în cel mai apropiat punct convenit între părÅ£ile implicate în schimb ÅŸi Operatorul de măsurare ÅŸi se stabilesc corecÅ£iile necesare în evaluarea energiei reale.

   

  Art. 76               (1) În situaÅ£iile de la Art. 75 măsurarea se recomandă a se efectua utilizând contoare cu corecÅ£ii de pierderi, care asigură automat corecÅ£iile în regim metrologic.

  (2) Se admite utilizarea contoarelor fără corecţii integrate, cu aplicarea corecţiilor determinate pe baza unei proceduri specifice.

   

  SECÅ¢IUNEA a 6-a

  Contoare cu funcţii suplimentare

   

  Art. 77               FuncÅ£iile extinse certificate metrologic ale contoarelor cu funcÅ£ii suplimentare pot fi utilizate în tranzacÅ£iile comerciale.

   

  SECÅ¢IUNEA a 7-a

  Sisteme de citire automată

   

  Nivel punct central

   

  Art. 78               Echipamentul de la punctul central asigură achiziÅ£ionarea, cu o periodicitate de cel puÅ£in o dată pe zi, ÅŸi înregistrarea sincronă a indecÅŸilor orari ai contoarelor de energie electrică direct sau prin intermediul concentratoarelor.

   

  Art. 79               (1) IndecÅŸii se stochează în baza de date pe o perioadă de minim 400 zile.            (2) Valorile din baza de date se arhiveaza pe suport extern pe o perioada de minim 5 ani.

   

  Art. 80               Pentru citirea datelor se utilizează parole de acces. Contoarele ÅŸi concentratoarele trebuie să înregistreze tentativele de citire cu parole incorecte.

   

  Art. 81               ComunicaÅ£ia de date nu trebuie să afecteze performanÅ£ele de măsurare ale contoarelor ÅŸi concentratoarelor.

   

  Art. 82               Defectarea sistemelor de citire automată se tratează conform procedurilor specifice.

   

  Art. 83               Abaterea bazei de timp a sistemului de citire automată faţă de ora oficială a României este de maximum trei secunde.

   

  Nivel concentrator

   

  Art. 84               Se recomandă utilizarea concentratoarelor pentru toate amplasamentele unde se citesc două sau mai multe contoare.

   

  Art. 85               Transmisia de date între contoare ÅŸi concentrator se realizează cu detectarea erorilor de transmisie ÅŸi fără a afecta caracteristicile de măsurare ale contoarelor.

   

  Art. 86               Concentratorul asigură achiziÅ£ia indecÅŸilor fără a altera alocarea energiei electrice pe paliere orare. Abaterile maxime ale ceasului intern al contorului sau al concentratorului faţă de baza de timp a sistemului de citire automată sunt de trei secunde pentru măsurarea energiei active, respectiv de zece secunde pentru măsurarea energiei reactive.

   

  Art. 87               (1) Concentratoarele trebuie să accepte sincronizarea din sistemul de citire automată sau să aibă un sistem de sincronizare propriu. Dacă diferenÅ£a dintre semnalul de sincronizare ÅŸi ceasul intern al concentratorului este mai mare de  trei secunde, sistemul de citire automată generează o alarmă către un punct unde se pot lua măsuri de remediere.

  (2) CerinÅ£ele de la paragraful precedent trebuie îndeplinite ÅŸi de contoare, în cazul în care nu se folosesc concentratoare.

   

  Art. 88               (1) Legătura dintre contoare ÅŸi concentrator trebuie să asigure achiziÅ£ionarea indecÅŸilor prin cel puÅ£in una din următoarele modalităţi standard:

  a)     Buclă de curent ÅŸi port optic conform CEI 61107;

  b)     Interfaţă serială RS 232/RS 485 ÅŸi protocol DLMS CEI 61334-4;

  c)      Interfaţă serială RS 232/RS 485 ÅŸi protocol CEI 60870-5;

  d)     Alte modalităţi de transmitere a datelor, cu condiÅ£ia ca acestea să respecte un standard de comunicaÅ£ie acceptat de cel puÅ£in trei producători de contoare independenÅ£i.

  (2) Pentru asigurarea accesului multiplu la datele din contoare se recomanda utilizarea standardelor CEI 62056.

   

   

   

  CAPITOLUL  IX

  Cerinţe pentru sistemele de măsurare de categoria B

   

  SECÅ¢IUNEA 1

   CerinÅ£e tehnice minime pentru contoare ÅŸi transformatoare de măsurare

   

  Art. 89               Se utilizează exclusiv contoare electronice.

   

  Art. 90               Se utilizează contoare cu clasa de exactitate 0,5 pentru energia activă ÅŸi 2 pentru energia reactivă.

   

  Art. 91               Se utilizează transformatoare de curent ÅŸi de tensiune ale căror înfăşurări pentru măsurare au clasa de exactitate 0,5.

   

  Art. 92               În punctele în care curentul scade uzual sub 20% din curentul nominal al transformatorului de măsurare, se recomandă utilizarea clasei de exactitate 0,2 sau 0,5S pentru contoare ÅŸi pentru transformatoare de curent pentru măsurare.

   

  Art. 93               Memoria contorului trebuie să asigure stocarea indecÅŸilor sau a curbei de sarcină la sfert de oră, pe un interval de minimum 45 zile.

   

  Art. 94               Transmiterea automată la distanţă a datelor înregistrate de contoare nu este obligatorie.

   

  Art. 95               Măsurarea se face folosind tensiunile ÅŸi curenÅ£ii de pe toate cele trei faze, la înaltă ÅŸi joasă tensiune ÅŸi curenÅ£ii de pe două sau trei faze ÅŸi tensiunile dintre faze, la medie tensiune.

   

  Art. 96               SecÅ£iunea ÅŸi lungimea circuitelor, care asigură legătura dintre transformatoarele de tensiune pentru măsurare ÅŸi contoare, trebuie astfel alese încât căderile de tensiune pe aceste circuite să nu fie mai mari de 0,25 V.

   

  Art. 97               Se permite utilizarea curbelor de sarcină pentru stabilirea energiei electrice schimbată orar.

  a)     În cazul utilizării curbelor de sarcină, se recomandă înregistrarea valorilor la sfert de oră.

  b)     Înregistrările curbelor de sarcină trebuie sincronizate în timp.

   

  Art. 98               Abaterea de timp faţă de ora oficială a României nu trebuie să depăşească un minut pentru contoarele la care citirea se realizează automat ÅŸi cinci minute pentru celelalte contoare.

   

  Art. 99               DiferenÅ£a de timp dintre ceasurile contoarelor de energie electrică furnizată unui aceluiaÅŸi consumator nu trebuie să depăşească un minut.

   

  Art. 100           Contoarele sau ansamblurile formate din contoare ÅŸi concentratoare utilizate pentru locuri de consum trebuie să înregistreze puterea maximă de lungă durată, cu respectarea următoarelor cerinÅ£e:

  a)     înregistrările se efectuează pe sfert de oră bloc;

  b)     se admite utilizarea integrării puterii maxime pe sfert de oră alunecător în condiÅ£iile prevăzute de contractul – cadru de furnizare;

  c)      înregistrările de putere maximă se fac, de regulă, pe aceleaÅŸi intervale sfert de oră bloc ca ÅŸi pentru curba de sarcină.

   

  Art. 101           Caracteristicile tehnice de bază ale contoarelor trebuie să corespundă prevederilor CEI 60687, pentru contoarele de energie activă ÅŸi respectiv, CEI 61268 pentru contoarele de energie reactivă.

   

  Art. 102           Caracteristicile tehnice ale transformatoarelor de curent trebuie să corespundă CEI 60044-1.

   

  Art. 103           Caracteristicile tehnice ale transformatoarelor de tensiune trebuie să corespundă CEI 60186 ÅŸi CEI 60044‑2.

   

   

  SECÅ¢IUNEA a 2-a

   CerinÅ£e tehnice minime pentru concentratoare

   

  Art. 104           Pentru punctele de măsurare prin care se vehiculează energie pe mai multe căi între aceiaÅŸi parteneri, se recomandă montarea de concentratoare sau de totalizatoare în scopul cumulării ÅŸi eventual al transmiterii la distanţă, în mod unitar, a datelor de consum de energie electrică ÅŸi a valorii puterii maxime de lungă durată.

   

  Art. 105           Cumularea datelor în concentratoare sau în totalizatoare se recomandă să se facă la intervale de timp mai mici sau egale cu un sfert de oră.

   

  Art. 106           Este permisă transmiterea informaÅ£iei de la contoare la concentratoare prin intermediul impulsurilor generate de contoare sau în format numeric.

   

  Art. 107           Concentratoarele se recomandă să fie prevăzute cu posibilităţi de stocare ÅŸi transmitere a datelor.

   

  Art. 108           Valoarea energiei înregistrate de contoarele legate la un concentrator trebuie să se regăsească în concentrator, cu o abatere ce nu trebuie să depăşească valoarea unui impuls sau diferenÅ£a datorată intervalului dintre două citiri prin interfaÅ£a serială.

   

  Art. 109           Pentru punctele de măsurare prin care energia se poate vehicula în ambele sensuri, sistemul format din contoare ÅŸi concentrator trebuie să fie capabil să înregistreze distinct cantităţile vehiculate în fiecare sens.

   

  Art. 110           CerinÅ£ele tehnice referitoare la abaterile de timp ÅŸi comunicaÅ£ii formulate pentru contoare trebuie respectate ÅŸi de către concentratoare, în cazul utilizării acestora.

   

   

   

   

  SECÅ¢IUNEA a 3-a

  Cerinţe de securitate

   

  Art. 111           Contorul de energie electrică trebuie prevăzut cu trei sigilii ÅŸi anume:

  d)     sigiliul metrologic;

  e)     sigiliul capacului de borne;

  f)        sigiliul fizic ce împiedică schimbarea parametrilor contorului.

  Art. 112           Concentratoarele verificate metrologic trebuie prevăzute cu un sigiliu pentru capacul de borne ÅŸi un sigiliu fizic ce împiedică schimbarea parametrilor.

   

  Art. 113           Contoarele ÅŸi concentratoarele se sigilează de către Operatorul de măsurare ÅŸi de toate părÅ£ile implicate în tranzactionarea energiei electrice. De comun acord, exprimat în scris, contoarele se pot sigila numai de către Operatorul de măsurare.

   

  Art. 114           Se interzice configurarea sau parametrizarea de la distanţă a contoarelor ÅŸi a concentratoarelor.

   

  Art. 115           Configurarea sau parametrizarea contoarelor ÅŸi a concentratoarelor se poate realiza numai local de către Operatorul de măsurare după ruperea unui sigiliu fizic ÅŸi utilizarea parolei de acces.

   

  Art. 116           La configurarea sau parametrizarea contoarelor ÅŸi a concentratoarelor trebuie să se întocmească un proces verbal semnat de către Operatorul de măsurare ÅŸi de toate părÅ£ile implicate în tranzactionare.

   

  Art. 117           Circuitele aferente transformatoarelor de măsurare trebuie securizate prin conexiuni efectuate în ÅŸiruri de cleme ÅŸi în cutii de borne sigilate.

   

  Art. 118           Operatorul de măsurare împreună cu partenerii de tranzactionare pot stabili de comun acord măsuri suplimentare de sigilare pentru grupurile de măsurare sau pentru concentratoare.

   

  Art. 119           Citirea de la distanţă a datelor din  contoare ÅŸi concentratoare conectate în sisteme de citire de la distanţă este permisă numai prin utilizarea de parole de acces. Tentativele de citire cu parole incorecte trebuie înregistrate.

   

  Art. 120           Datele înregistrate la punctul central se securizează prin parole software.

   

  Art. 121           Pentru punctele de măsurare conectate în sisteme de citire automată, este obligatorie inspectarea de către Operatorii de măsurare ÅŸi efectuarea unei citiri locale, cel puÅ£in o dată la doi ani.

   

  SECÅ¢IUNEA a 4-a

  Regimul de proprietate asupra componentelor sistemului de măsurare

   

  Art. 122           Activitatea de măsurare a energiei electrice se efectuează de către Operatori de măsurare.

   

  Art. 123           (1) Contoarele, concentratoarele ÅŸi transformatoarele de măsurare la joasă tensiune sunt, de regulă, proprietatea Operatorului de măsurare.

  (2) Furnizorii de energie electrica au dreptul să folosească contoare cu funcţii suplimentare, ce asigură facilităţi pentru tarifare sau facturare sau realizează servicii pentru consumatori.

  (3) In conditiile alin.(2) contoarele pot fi proprietatea furnizorului sau a consumatorului.

   

  Art. 124           Transformatoarele de măsurare la înaltă ÅŸi medie tensiune sunt proprietatea deÅ£inătorului instalaÅ£iei din care fac parte.

   

  Art. 125           Sistemul de citire automată este proprietatea Operatorului de măsurare. Operatorul de măsurare închiriază sau are în proprietate căile de comunicare aferente. Operatorul de transport, Operatorii de distribuÅ£ie, producătorii ÅŸi consumatorii trebuie să pună la dispoziÅ£ia Operatorului de măsurare spaÅ£iile necesare pentru instalarea contoarelor, concentratoarelor ÅŸi dispozitivelor de comunicaÅ£ie ÅŸi să asigure accesul la circuitele secundare pentru conectarea acestora.

   

  Art. 126           Oricare dintre partenerii de schimb are dreptul să îÅŸi monteze propriile contoare martor. Aceste contoare trebuie să aibă acelaÅŸi număr de faze ÅŸi cel puÅ£in aceeaÅŸi clasă de exactitate ca ÅŸi cele de decontare. Partenerul de schimb care montează un contor martor trebuie să asigure accesul Operatorului de măsurare la citirea acestuia.

   

  Art. 127           Pentru schimburile de energie efectuate pe linii electrice, contoarele martor se pot monta la capătul celălalt al liniei.

   

  Art. 128           Administratorul echipamentelor de măsurare este obligat să îndeplinească toate cerinÅ£ele prevăzute de legislaÅ£ia metrologică referitoare la acestea. Contoarele ÅŸi concentratoarele se verifică în laboratoare autorizate de BRML, la termene cel mult egale cu cele prevăzute în reglementările metrologice.

   

  Art. 129           La cererea oricărei părÅ£i implicate se pot efectua verificări suplimentare, conform prevederilor contractuale.

   

  Art. 130           Proprietarul transformatoarelor de curent pentru măsurare este obligat să urmărească încadrarea curentului corespunzător puterii maxime de lungă durată, înregistrată pe o perioadă de 12 luni, în limita 20÷100% din curentul nominal al acestor transformatoare ÅŸi să ia măsuri de înlocuire a echipamentului în cazul în care această condiÅ£ie nu este satisfăcută.

   

  SECÅ¢IUNEA a 5-a

  Stabilirea punctelor de decontare şi efectuarea corecţiilor

   

  Art. 131           Măsurarea energiei electrice se  face în următoarele puncte de decontare:

  a)     Pentru unităţile de producere pe linia de evacuare sau pe partea de înaltă tensiune a transformatorului bloc;

  b)     Pentru generatoarele racordate direct la bare de distribuÅ£ie, la racordul generatorului;

  c)      Pentru energia electrică preluată de la barele centralei pentru consumurile proprii tehnologice, pe partea de înaltă tensiune a transformatorului coborâtor;

  d)     Pentru energia electrică utilizată pentru consumurile proprii tehnologice ale staÅ£iilor electrice de transport, pe partea de medie tensiune a transformatorului de servicii proprii;

  e)     Pentru instalaÅ£iile de compensare racordate la 110 kV pe racordul respectiv;

  f)        Pentru locurile de consum, în punctele de delimitare patrimonială a instalaÅ£iilor între distribuitor ÅŸi consumator, pe partea distribuitorului;

  g)     Măsurarea energiei electrice la staÅ£iile de graniţă, pe liniile de interconexiune de 110 kV ÅŸi de medie tensiune, precum ÅŸi determinarea energiei electrice schimbate la punctul de graniţă se realizează în conformitate cu procedurile convenite cu partenerul extern;

  h)      Pentru energia electrică vehiculată prin reÅ£eaua de 110 kV ÅŸi pe liniile de medie tensiune între companiile de distribuÅ£ie, pe liniile de legătură între acestea, în capătul din care majoritar se injectează energie.

   

  Art. 132           Dacă măsurarea energiei electrice nu se poate realiza în punctul de decontare conform articolului precedent, măsurarea se efectuează în cel mai apropiat punct posibil.

   

  Art. 133           (1) În situaÅ£iile de la  Art. 132 măsurarea se recomandă a se efectua utilizând contoare cu corecÅ£ii de pierderi, care asigură automat corecÅ£iile în regim metrologic.

  (2) Se admite utilizarea contoarelor fără corecţii integrate, cu aplicarea corecţiilor determinate pe baza unei proceduri specifice.

   

  SECÅ¢IUNEA a 6-a

  Contoare cu funcţii suplimentare

   

  Art. 134           FuncÅ£iile suplimentare certificate metrologic ale contoarelor cu funcÅ£ii suplimentare pot fi utilizate în tranzacÅ£iile comerciale.

   

  Art. 135           FuncÅ£iile suplimentare necertificate metrologic ale contoarelor se pot utiliza pentru realizarea de servicii suplimentare pentru consumatori.

   

  SECÅ¢IUNEA a 7-a

  Sisteme de citire automată

   

  Nivel punct central

   

  Art. 136           Se pot organiza puncte centrale de achiziÅ£ionare ÅŸi prelucrare a datelor:

  a)     la nivelul Operatorului de măsurare;

  b)     la nivelul Furnizorului;

  c)      la nivelul Producatorului;

  d)     la nivelul Consumatorului de energie electrică.

   

  Art. 137           Se pot organiza mai multe puncte centrale cu acces la aceleaÅŸi contoare sau concentratoare.

   

  Art. 138           Echipamentul de la punctul central asigură achiziÅ£ia datelor înregistrate de contoarele de energie electrică, direct sau prin intermediul concentratoarelor.

   

  Art. 139           IndecÅŸii se stochează într-o bază de date pe o perioadă de minim 400 zile.

   

  Nivel concentrator

   

  Art. 140           Transmiterea datelor între contoare ÅŸi concentrator se realizează cu detectarea erorilor de transmitere ÅŸi fără a afecta caracteristicile de măsurare ale contoarelor.

   

  Art. 141           Concentratorul sau totalizatorul achiziÅ£ionează date prin citirea indecÅŸilor, prin citirea valorilor înregistrate în curba de sarcină sau prin numărarea impulsurilor generate de contoare.

   

  Art. 142           (1) Pentru transmiterea de date în format numeric, ansamblurile contoare – concentrator trebuie să utilizeze una din următoarele modalităţi standard:

  a)     Buclă de curent ÅŸi port optic conform CEI 61107;

  b)     Interfaţă serială RS 232/RS 485 ÅŸi protocol DLMS CEI 61334-4;

  c)      Alte modalităţi de transmitere a datelor cu condiÅ£ia ca acestea să respecte un standard de comunicare acceptat de cel puÅ£in trei producători de contoare independenÅ£i.

  (2) Pentru asigurarea accesului multiplu la datele din contoare se recomanda utilizarea standardelor CEI 62056.

   

  SECÅ¢IUNEA a 8-a

  Sisteme de citire locală

   

  Art. 143           Se pot utiliza sisteme de citire locală, în care contoarele sau concentratoarele sunt citite cu ajutorul unor terminale portabile.

   

  Art. 144           Se recomandă ca datele citite cu terminalul portabil să fie memorate de contor un interval de timp mai mare cu cel puÅ£in 15 zile faţă de data emiterii facturii, în scopul verificării de către partenerii de tranzactie.

   

  Art. 145           Accesul la baza de date pentru descărcarea informaÅ£iilor din terminalul portabil se realizează printr-un sistem de parole.

   

   

   

   

   

   

   

   

  CAPITOLUL  X

  Cerinţe pentru sistemele de măsurare de categorie C

   

  SECÅ¢IUNEA 1

   CerinÅ£e tehnice minime pentru contoare, concentratoare ÅŸi transformatoare pentru măsurare

   

  Art. 146           Pentru circuitele prin care se vehiculează anual energii  cuprinse între 50 MWh ÅŸi 200 MWh se utilizează contoare statice cu clasele de exactitate 1 pentru energia activă ÅŸi 3 pentru energia reactivă.

   

  Art. 147           Pentru locurile de consum cu un consum anual mai mic decât 50 MWh, se admite:

  a)     utilizarea contoarelor cu clasele de exactitate 2 pentru energia activă ÅŸi 3 pentru energia reactivă;

  b)     utilizarea contoarelor de inducÅ£ie, cu condiÅ£ia ca acestea sa corespundă tipului de tarif ales de consumator.

   

  Art. 148           Pentru consumatorii casnici înregistrarea energiei reactive nu este obligatorie.

   

  Art. 149           Pentru măsurare se utilizează transformatoare de curent ÅŸi de tensiune cu clasa de exactitate 1.

   

  Art. 150           SecÅ£iunea ÅŸi lungimea circuitelor care asigură legătura dintre transformatoarele de tensiune pentru măsurare ÅŸi contoare, trebuie astfel alese încât căderile de tensiune pe aceste circuite să nu fie mai mari de 0,5 V.

   

  Art. 151           Caracteristicile tehnice de bază ale contoarelor trebuie să corespundă prevederilor CEI 60521 ÅŸi CEI 61036, pentru contoarele de energie activă ÅŸi respectiv, CEI 61268 pentru contoarele de energie reactivă.

   

  Art. 152           Sistemul de măsurare a energiei electrice trebuie să fie capabil să înregistreze distinct cantităţile vehiculate în fiecare sens pentru acele puncte de măsurare prin care energia se poate vehicula în ambele sensuri.

   

  Art. 153          Contoarele statice prevăzute cu posibilitatea înregistrării valorilor maxime de putere activă, trebuie să respecte următoarele cerinÅ£e:

  a)     Înregistrările se vor efectua pe sfert de oră bloc.

  b)     Se admite utilizarea integrării puterii maxime pe sfert de oră alunecător în condiÅ£iile prevăzute de contractul – cadru de furnizare.

   

  Art. 154          (1) Se pot utiliza profiluri de consum standard pentru estimarea energiei tranzactionată orar.

  (2) Profilurile de consum standard se elaborează de către furnizori, pe baza unei proceduri specifice şi se aprobă de către Autoritatea competentă.

   

  Art. 155          Pentru punctele de măsurare prin care se tranzactionează energie pe mai multe căi pentru acelaÅŸi loc de consum, se recomandă montarea de concentratoare sau totalizatoare în scopul cumulării ÅŸi eventual, transmiterii la distanţă, în mod unitar, a datelor de consum de energie electrică ÅŸi a valorii puterii maxime de lungă durată.

   

  Art. 156          Transmiterea informaÅ£iei de la contoare la concentratoare se poate realiza prin impulsuri generate de contoare sau format numeric.

   

  Art. 157          Valoarea energiei înregistrate de contoarele legate la un concentrator trebuie să se regăsească în concentrator, cu o abatere ce nu trebuie să depăşească valoarea unui impuls sau diferenÅ£a datorată intervalului dintre două citiri prin interfaÅ£a serială.

   

  SECÅ¢IUNEA a 2-a

  Cerinţe de securitate

   

  Art. 158          Contorul de energie electrică trebuie prevăzut cu două sigilii ÅŸi anume:

  a)     sigiliul metrologic;

  b)     sigiliul capacului de borne.

   

  Art. 159          Se recomandă utilizarea unui sigiliu fizic ce împiedică schimbarea parametrilor din contoarele care pot fi parametrizate.

   

  Art. 160          Concentratoarele verificate metrologic trebuie prevăzute cu un sigiliu pentru capacul de borne ÅŸi un sigiliu fizic ce împiedică schimbarea parametrilor.

   

  Art. 161          Contoarele de inducÅ£ie utilizate pentru măsurarea energiei electrice tranzactionată într-un singur sens trebuie să fie prevăzute cu blocaj mecanic pentru rotirea mecanismului în sens invers, sau cu mecanisme unidirecÅ£ionale.

   

  Art. 162          Contoarele ÅŸi concentratoarele se sigilează de către Operatorul de măsurare. 

   

  Art. 163          Se interzice configurarea sau parametrizarea de la distanţă a contoarelor ÅŸi a concentratoarelor.

   

  Art. 164          Configurarea sau parametrizarea contoarelor ÅŸi a concentratoarelor se poate realiza numai local de către Operatorul de măsurare, cu utilizarea parolei de acces.

   

  Art. 165          La configurarea sau parametrizarea contoarelor ÅŸi a concentratoarelor trebuie să se întocmească un proces verbal semnat de către operatorul de măsurare ÅŸi  de toate părÅ£ile implicate în tranzactie.

   

  Art. 166          Circuitele aferente transformatoarelor de măsurare trebuie securizate prin conexiuni efectuate în ÅŸiruri de cleme ÅŸi în capace de borne sigilate.

   

  Art. 167          Contoarele ÅŸi concentratoarele conectate în sisteme de citire de la distanţă pot fi accesate numai prin utilizarea de parole.

   

  Art. 168          Datele înregistrate la punctul central se securizează prin parole.

   

  Art. 169          Pentru punctele de măsurare incluse în sisteme automate de citire este obligatorie inspectarea de către Operatorul de măsurare ÅŸi citirea locală, cel puÅ£in o dată la trei ani.

   

  SECÅ¢IUNEA a 3-a

  Regimul de proprietate asupra componentelor sistemului de măsurare

   

  Art. 170           Activitatea de măsurare a energiei electrice se efectuează de către Operatori de măsurare.

   

  Art. 171           (1) Contoarele, concentratoarele ÅŸi transformatoarele pentru măsurare la joasă tensiune sunt de regulă proprietatea Operatorului de măsurare.

  (2) Furnizorii de energie electrică au dreptul să folosească contoare cu funcÅ£ii suplimentare, ce asigură facilitaÅ£i în tarifare sau facturare sau realizează servicii pentru consumatori.

  (3) In conditiile alin.(2) contoarele pot fi proprietatea furnizorului sau consumatorului.

   

  Art. 172           Proprietarul echipamentelor de măsurare este obligat să îndeplinească toate cerinÅ£ele prevăzute de legislaÅ£ia metrologică referitoare la acestea. Contoarele ÅŸi concentratoarele se verifică în laboratoare autorizate de BRML, la termene cel mult egale cu cele prevăzute în reglementările metrologice.

   

  Art. 173           La cererea oricărei părÅ£i implicate se pot efectua verificări suplimentare, conform prevederilor contractuale.

   

   

  SECÅ¢IUNEA a 4-a

  Stabilirea punctelor de decontare şi efectuarea corecţiilor

   

  Art. 174           Măsurarea energiei electrice se  realizează de regulă în punctul de delimitare între partenerii de schimb sau între unul dintre partenerii de schimb ÅŸi deÅ£inătorul de reÅ£ea.

   

  Art. 175           Dacă măsurarea energiei electrice nu se poate realiza în punctul de decontare conform articolului precedent, măsurarea se efectuează în cel mai apropiat punct posibil.

   

  Art. 176           Pentru situaÅ£iile de la Art. 175, se aplică corecÅ£iile determinate pe baza unei proceduri specifice.

   

  SECÅ¢IUNEA a 5-a

  Contoare cu funcţii suplimentare

   

  Art. 177           FuncÅ£iile suplimentare certificate metrologic, ale contoarelor cu funcÅ£ii suplimentare pot fi utilizate în tranzacÅ£iile comerciale.

   

  Art. 178           FuncÅ£iile suplimentare, care nu sunt certificate metrologic, ale contoarelor se pot utiliza pentru realizarea de servicii suplimentare consumatorilor.

   

  SECÅ¢IUNEA a 6-a

  Sisteme de citire automată

   

  Nivel punct central

   

  Art. 179           (1) Se pot organiza puncte centrale de achiziÅ£ionare ÅŸi de prelucrare a datelor :

  a)     la nivelul Operatorului de măsurare;

  b)     la nivelul Furnizorului;

  c)      la nivelul consumatorului de energie electrică.

  (2) Se pot organiza mai multe puncte centrale cu acces la aceleaÅŸi contoare ÅŸi concentratoare.

   

  Art. 180           Echipamentul de la punctul central asigură achiziÅ£ionarea  datelor înregistrate de contoarele de energie electrică, direct sau prin intermediul concentratoarelor.

   

  Art. 181           Valorile achizitionate se stochează într-o bază de date locală la punctul central, pe o perioadă de minimum 400 zile.

   

  Art. 182           Se admite citirea de la distanţă, prin impulsuri, a contoarelor de inducÅ£ie.

   

  Nivel concentrator

   

  Art. 183           Transmiterea datelor între contoare ÅŸi concentrator se realizează cu detectarea erorilor de transmisie ÅŸi fără a afecta caracteristicile de măsurare ale contoarelor.

   

  Art. 184           Concentratorul poate achiziÅ£iona date prin citirea indecÅŸilor, citirea valorilor înregistrate în curba de sarcină sau prin numărarea impulsurilor generate de contoare.

   

  Art. 185           (1) În cazul transmiterii de date în format numeric, ansamblurile contoare – concentrator trebuie să utilizeze o modalitate conformă cu standardele CEI sau care respectă un standard de comunicare acceptat de cel puÅ£in trei producători de contoare,  independenÅ£i.

  (2) Pentru asigurarea accesului multiplu la datele din contoare se recomanda utilizarea standardelor CEI 62056.

   

  Art. 186           Contoarele ÅŸi concentratoarele conectate în cadrul unor sisteme de citire de la distanţă, trebuie să permită accesul pentru citirea datelor de la distanţă numai prin utilizarea de parole de acces. Tentativele de citire cu parole incorecte trebuie înregistrate.

   

  SECÅ¢IUNEA a 7-a

  Sisteme de citire locală

   

  Art. 187           Se pot utiliza sisteme de citire locală, în care contoarele sau concentratoarele sunt citite cu ajutorul unor terminale portabile.

   

  Art. 188           Se recomandă ca datele preluate de terminalul portabil să fie memorate de contor sau de concentrator un interval de timp care să depăşească cu cel puÅ£in 15 zile data emiterii facturii, în scopul verificării de către partenerii de tranzactie.

   

  Art. 189           Accesul la baza de date din punctul central pentru descărcarea informaÅ£iilor din terminalul portabil se realizează printr-un sistem de parole.

   

   

   

  CAPITOLUL  XI

  Contoare cu preplată

   

  Art. 190           Pentru punctele de măsurare de categoria C se pot utiliza contoare cu preplată.

   

  Art. 191           Contorul cu preplată trebuie să emită un semnal de avertizare atunci când creditul scade sub o valoare prestabilită.

   

  Art. 192           Fără reîncărcare, după deconectare, contorul cu preplată trebuie să permită realimentarea consumatorului pentru o perioadă prestabilită.

   

  Art. 193           Ceasul contorului cu preplată trebuie să aibă un calendar săptămânal, astfel încât deconectarea să nu se facă  sâmbăta sau duminica, exceptând cazurile în care consumatorul a fost realimentat fără reîncărcarea contorului.

   

  Art. 194           Pentru reîncărcarea contorului cu preplată se utilizează dispozitive de tip cheie sau cartelă cu comunicare bidirecÅ£ională. Se interzice utilizarea sistemelor cu transmitere unidirecÅ£ională a informaÅ£iei.

   

  Art. 195           Dispozitivele de reîncărcare transmit dinspre contorul cu preplată spre furnizor cel puÅ£in indexul de energie ÅŸi data la care a fost citit, iar dinspre furnizor spre contor suma plătită, tariful aplicat si modificarile de tarif. Se recomandă utilizarea contoarelor cu preplată care pot sesiza ÅŸi transmite tentativele de fraudă.

   

  Art. 196           Contoarele cu preplată trebuie inspectate de către Operatorul de măsurare ÅŸi citite local, cel puÅ£in o dată la doi ani.

   

  Art. 197           Furnizorul trebuie să asigure cel puÅ£in un terminal de încărcare la fiecare 1000 de contoare cu preplată instalate ÅŸi cel puÅ£in un centru de încărcare la 10.000 de contoare cu preplată instalate, dar nu mai puÅ£in de un centru în fiecare localitate urbană ÅŸi un centru la trei comune învecinate pentru mediul rural.

   

   

   

  CAPITOLUL  XII

  Servicii de sistem tehnologice

   

  Art. 198           Energia aferentă serviciilor de sistem tehnologice prestate de producătorii de energie electrică pentru Operatorul de transport ÅŸi pentru Operatorii de distribuÅ£ie, care - conform Metodologiei pentru stabilirea tarifelor pentru serviciile de sistem - implică ÅŸi tranzacÅ£ionarea unor energii, se măsoară de către Operatori de măsurare.

   

  Art. 199           Pentru punctele de măsurare de categoriile A ÅŸi B mărimile de proces adiÅ£ionale, specifice serviciilor de sistem tehnologice se achiziÅ£ionează cu ansamblul format din contoare ÅŸi concentrator verificat metrologic, care le pot înregistra sincron cu curba de sarcină, pe intervale de 10 minute sau mai mici.

   

  Art. 200           Sistemele de măsurare a energie electrice care includ ÅŸi echipamente care pot achiziÅ£iona mărimile adiÅ£ionale din proces specifice serviciilor de sistem tehnologice pot fi independente sau pot utiliza resurse comune cu sistemele de măsurare a energiilor tranzactionate.

   

  Art. 201           Sistemele de măsurare a energiei electrice care includ ÅŸi echipamente care pot achiziÅ£iona mărimile adiÅ£ionale din proces specifice serviciilor de sistem tehnologice sunt, de regulă, proprietatea Operatorului de măsurare.

   

  Art. 202           Sistemele de măsurare a energiei electrice destinate exclusiv activităţii de măsurare a serviciilor de sistem tehnologice sunt, de regulă, proprietatea producătorului care furnizează aceste servicii.

   

   

   

  CAPITOLUL  XIII

  Dispoziţii finale şi tranzitorii

   

  Art. 203           (1) În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului Cod, toate punctele de măsurare de categoria A trebuie să fie conforme cu prevederile Codului.

  (2) Responsabilitatea instalării echipamentelor de măsurare, conform prevederilor Codului, revine Operatorului de măsurare şi proprietarilor transformatoarelor de măsurare.

   

  Art. 204           Pentru punctele de măsurare de categoria A existente la medie tensiune, care sunt prevăzute cu două transformatoare de curent de măsurare, se poate face măsurarea folosind doi curenÅ£i ÅŸi tensiunile dintre faze, pe toată durata de viaţă a echipamentelor.

   

  Art. 205           Echipamentele de măsurare, aflate în funcÅ£iune la data intrării în vigoare a prezentului Cod ÅŸi care nu îndeplinesc cerinÅ£ele acestuia, se pot utiliza pentru punctele de măsurare de categoriile B ÅŸi C pe toată durata de viaţă normată, dar nu mai mult de 15 ani.

   

  Art. 206           Derogările de la articolele precedente se aplică numai pentru contoare. Sistemele de citire la distanţă trebuie să fie conforme cu prevederile prezentului Cod.

   

  Art. 207           Sistemele de măsurare de categoria B aferente circuitelor prin care se vehiculează anual energii cuprinse între 200 MWh ÅŸi 500 MWh, pot fi încadrate în categoria C pentru o perioadă de patru ani de la adoptarea Codului.

   

   

  Art. 208           La data intrării în vigoare a prezentului Cod, Operatorul de măsurare în condiÅ£iile Art. 64, cu excepÅ£ia cazurilor de la Art. 202, este Operatorul detinator al licentei de transport.

   

  Art. 209           La data intrării în vigoare a prezentului Cod, Operatorul de măsurare, în condiÅ£iile Art. 122 sau Art. 170 este Operatorul de furnizare implicit a energiei electrice.

   

  Art. 210           La data intrării în vigoare a prezentului Cod, Operatorul de măsurare pentru mărimile specifice serviciilor de sistem tehnologice, în condiÅ£iile Art. 198  ÅŸi    Art. 202 este, de regulă, producătorul acestora.

   

  Art. 211           În termen de ÅŸase luni de la desemnare, Operatorii de măsurare vor elabora ÅŸi transmite spre avizare Autorităţii competente procedurile prevăzute la Art. 27, Art.28,  Art. 29, Art. 30.

   

  Art. 212           În cazul în care partenerii de schimb accesează direct contoarele ÅŸi concentratoarele prin sistemele automate de citire ale Operatorului de măsurare, acesta are dreptul să-ÅŸi recupereze costurile suplimentare datorate comunicaÅ£iilor.

   

  Art. 213           Cu acordul Autoritătii competente, în cadrul sistemelor de măsurare de categoria A se pot utiliza înregistrări de curbă de sarcină pentru determinarea puterii maxime.

   

   

  ANEXA 1

  Documente de referinţă

   

  1.             OUG nr. 63/1998 privind energia electrică ÅŸi termică (cu modificările ulterioare).

   

  2.             ANRE 15.1.220.0.01.04/06/99 - Regulament de măsurare a cantităţilor de energie electrică tranzacÅ£ionate pe piaÅ£a angro.

   

  3.             ANRE 22.2.130.01.05/07/ 99 - Codul comercial al pieÅ£ei angro de energie electrica.

   

  4.             ANRE 35.1.432.1.01.27/08/99 - Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciile de sistem.

   

  5.             ANRE 51.1.112.0.01.07/04/00 - Codul tehnic al reÅ£elei electrice de transport

   

  6.             ANRE 101/06/06/00 - Codul tehnic al reÅ£elelor electrice de distribuÅ£ie.

   

  7.             PE 504/1996 - Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale staÅ£iilor electrice. Vol. II: Sisteme de conducere ÅŸi teleconducere.

   

  8.             PE 029/1997 - Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru conducerea prin dispecer a instalaÅ£iilor energetice din Sistemul Energetic NaÅ£ional.

   

  9.             CEI 60044-1 - Current transformers (Transformatoare de curent).

   

  10.        CEI 60186 - Voltage transformers (Transformatoare de tensiune).

   

  11.        CEI 60044-2 - Inductive voltage transformers (Transformatoare de tensiune inductive).

   

  12.        CEI 60687 - Alternating current static watt-hour meters for active energy classes 0.2S and 0.5S (Contoare statice de energie activă pentru reÅ£ele electrice de tensiune alternativă, clasele 0,2S ÅŸi 0,5S).

   

  13.        CEI 61036 - Alternating current static watt-hour meters for active energy classes 1 and 2 (Contoare statice de energie activă pentru reÅ£ele electrice de tensiune alternativă, clasele 1 ÅŸi 2).

   

  14.        CEI 61268 - Alternative current static var-hour meters for reactive energy classes 2 and 3 (Contoare statice de energie reactivă pentru reÅ£ele electrice de tensiune alternativă, clasele 2 ÅŸi 3).

   

  15.         CEI 60521 -  Class 0.5, 1 and 2 alternating-current watt-hour meters (Contoare de energie activă pentru reÅ£ele electrice de tensiune alternativă , clasele 0,5; 1 ÅŸi 2).

   

  16.        CEI 60870 - 2 - 1  - Telecontrol equipment and systems. Part 2: Operating conditions. Section 1: Power supply and electromagnetic compatibility (Sisteme ÅŸi echipamente de teleconducere. Partea a 2-a: CondiÅ£ii de funcÅ£ionare. SecÅ£iunea 1: Alimentare ÅŸi compatibilitate electromagnetică).

   

  17.        CEI 60870 - 4 - Telecontrol equipment and systems. Part 4: Performance requirements (Sisteme ÅŸi echipamente de teleconducere. Partea a 4-a: CerinÅ£e de performanţă).

   

  18.        CEI 60870 - 5 Telecontrol equipment and systems. Part 5: Transmission protocols (Sisteme ÅŸi echipamente de teleconducere. Partea a 5-a: Protocoale de transmitere).

   

  19.        CEI 61107 - Data exchange for meter reading, tariff and load control. Direct local data exchange (Schimbul de date pentru citirea contoarelor, tarifare ÅŸi controlul sarcinii. Schimbul local de date).

   

  20.        CEI 61334-4 - Distribution automation using distribution line carrier systems. Part 4: Data communication protocols (Automatizarea distribuÅ£iei utilizând transmiterea datelor prin curenÅ£i purtători pe linii. Protocoale de comunicare).

   

  21.        CEI 62056-61 - Electricity metering – data exchange for meter reading, tariff and load control – Part 61: Object identification system (OBIS)

   

  22.        CEI 62056-62 - Electricity metering – data exchange for meter reading, tariff and load control – Part 62: Interface classes

   

  23.        CEI 62056-46 - Electricity metering – data exchange for meter reading, tariff and load control – Part 46: Data Link layer using HDLC protocol

   

  24.        CEI 62056-53 - Electricity metering – data exchange for meter reading, tariff and load control – Part 53: COSEM Application Layer

   

  25.        CEI 62056-21 - Electricity metering – data exchange for meter reading, tariff and load control – Part 21: Direct local data exchange

   

  26.        CEI 62056-42 - Electricity metering – data exchange for meter reading, tariff and load control – Part 42: Physical layer services and procedures for connection‑oriented asynchronous data exchange